Privacybeleid

Ons privacybeleid is momenteel alleen in het Duits beschikbaar. Deze zijn te vinden op https://www.tennis-point.de/datenschutz/
Binnenkort zal een nationale vertaling worden toegevoegd. Hieronder vindt u een door een machine vertaalde versie in uw eigen taal:

I. Contact

Deze instructies gelden voor de verwerking van gegevens door:

Tennis-Point GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Duitsland
E-Mail: info@padel-point.be
Telefon: +32 280 80348
Fax: +49 (0) 5245 / 8353 - 499
https://www.tennis-point.be/

U kunt op twee manieren contact opnemen met de persoon die bij Tennis-Point verantwoordelijk is voor het privacybeleid. Schriftelijk via het hierboven vermelde adres of u stuur een e-mail naar het volgende adres: datenschutz@tennis-point.de

II. Verwerking van persoonsgegevens, de wijze waarop en doeleinden

1. Webhosting

Voor de hosting van onze website maken we gebruik van de Salesforce Commerce Cloud van Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (hierna te noemen ‘Salesforce’).

Deze website wordt opgeslagen op de servers (hosting) van Salesforce. Voor een goed functioneren van deze website is het gebruik van een webhostingdienst noodzakelijk. We maken gebruik van de hostingdiensten van Salesforce conform het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub f AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarbij we een nauwkeurige belangenafweging in acht nemen voor onze commerciële online activiteiten.

In het kader van de in onze opdracht verrichte hostingactiviteiten verzamelt Salesforce persoonsgegevens die bij de volgende handelingen worden aangemaakt:

 • bij een bezoek aan onze website;
 • bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop;
 • bij het aanmaken en gebruiken van een account;
 • bij gebruikmaking van de ‘opnieuw verkrijgbaar’-functie;
 • bij gebruikmaking van het contactformulier;
 • in verband met onze nieuwsbrieven.

Om gebruik te kunnen maken van de Commerce Cloud hebben we met Salesforce een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten. Salesforce is volgens deze overeenkomst gehouden om de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken en daarbij de rechten van de personen in kwestie te beschermen en te waarborgen. Salesforce valt onder het EU/VS- en het Swiss-U.S. Privacy Shield. Salesforce is gerechtigd het TRUSTe Privacy Seal (certificering gegevensbescherming) te voeren en waarborgt toegang tot persoonsgegevens op basis van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is de Salesforce Commerce Cloud gecertificeerd volgens betrouwbare veiligheidsnormen, zoals PCI-DSS, SOC2, ISO 27001. Lees voor meer informatie over gegevensbescherming en de Salesforce Commerce Cloud onze Privacyverklaring .

2. Bij het bezoeken van onze website

Bij het opvragen van onze website via https://www.tennis-point.be/ verstuurt de gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website. Deze passief verstrekte gegevens worden tijdelijk in een zogeheten ‘logfile’ opgeslagen. De verzamelde gegevens worden na 14 dagen uit de logfiles verwijderd. De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • de website waar u vandaan kwam (referral-URL),
 • besturingssysteem van het gebruikte apparaat,
 • browsertype en -versie en andere door de browser verzamelde gegevens (zoals het gebruikte besturingssysteem).

Voornoemde gegevens worden door ons verwerkt:

 • om een optimale online bereikbaarheid van de website te kunnen waarborgen,
 • om een aangenaam gebruik van onze website te kunnen waarborgen,
 • om de systeemveiligheid en -stabiliteit te kunnen evalueren,
 • om aanvallen op onze website te herkennen en te voorkomen,
 • om de website voortdurend te kunnen verbeteren, evenals
 • voor statistische en administratieve doeleinden.

Artikel 6, lid 1, sub f AVG dient als wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hiervoor genoemde doeleinden voor gegevensverwerking. In geval van een aanval op onze online infrastructuur zullen we, in het kader van verhaal of verdediging van wettelijke aanspraak, uw IP-adres analyseren. Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies en analyse-diensten. Voor uitgebreide informatie hierover, verwijzen we naar de punten IV en V van ons privacybeleid.

3. Bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop

Als u via onze website, als gast of als geregistreerde klant, producten bestelt, verzamelen en verwerken wij de volgende verplichte gegevens:

 • aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • facturatie- en leveringsadres
 • betalingsgegevens (bijv. creditkaartnummer), afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze

Deze gegevens worden verwerkt:

 • om u als contractpartner te kunnen identificeren;
 • om de aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens te controleren;
 • ten behoeve van de betaling en het verzenden van uw bestelling;
 • ten behoeve van reclamedoeleinden c.q. het op uw voorkeuren afstemmen van reclameboodschappen/acties;
 • voor de afhandeling van eventuele garantie-aanspraken en/of het aanspraak maken van eventuele vorderingen op u.

Voor het verwerken van uw bestelling werken we met parcelLab GmbH Landwehrstr. 39, 80336 München, Duitsland samen. Deze logistieke dienstverlener verzorgt de verzending en ook de eventuele retourzendingen. Hiertoe verstrekken wij hen de benodigde gegevens, inclusief uw e-mailadres voor het versturen van trackingnummers en/of de ontvangst van retourzendingen etc. Deze dienstverlener werd met grote zorg door ons geselecteerd en dient zich aan onze aanwijzingen te houden. En om te waarborgen dat de dienstverlener de juiste technische en organisatorische maatregelen neemt op het gebied van gegevensbescherming, vindt hierop regelmatig controle plaats. Het verstrekken van gegevens aan staten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) is daarbij uitgesloten.

De verwerking van persoonsgegevens vloeit voort uit uw aanvraag ten behoeve van de uitvoering van het contract en het nemen van precontractuele maatregelen, evenals uit ons gerechtvaardigd belang krachtens artikel 6 lid 1 sub b en sub f AVG.

De door ons, ten behoeve van de bestelling verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden na het verstrijken van de wettelijk geldende garantietermijn automatisch verwijderd. Uitzondering hierop vormt, indien wij uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub c AVG en krachtens op handels- en belastingrecht gebaseerde bewaar- en documentatieplicht (conform Wetboek van Koophandel, Strafwetboek etc.) verplicht zijn de gegevens langer te bewaren en/of dat u toestemming hebt verleend om de gegevens langer te bewaren dan bepaald in artikelartikel 6, lid 1, sub a AVG.

4. Bij het aanmaken van een account

Bij het aanmaken van een account U kunt met uw gegevens een klantaccount bij ons aanmaken. Voor het opstellen en de registratie van een klantaccount hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • facturatie- en leveringsadres,
 • wachtwoord.
 • Wachtwoord.

U kunt met uw gegevens een klantaccount bij ons aanmaken. Voor het opstellen en de registratie van een klantaccount hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • om u als klant te kunnen identificeren;
 • om de aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens te controleren;
 • om advertenties op uw persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen;
 • ten behoeve van de afhandeling van eventuele garantie-aanspraken en/of het aanspraak maken van eventuele vorderingen op u.

Op het gebied van Customer Relation Management (documentatie, beheer en marketing) werken we samen met Emarsys, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen ‘Emarsys’), een gespecialiseerde dienstverlener aan wie we uw basisgegevens (aanhef, voor- en achternaam, postcode, woonplaats, e-mailadres) verstrekken. Voornoemde dienstverlener werd met grote zorg door ons geselecteerd en dient zich aan onze aanwijzingen te houden. En om te waarborgen dat de dienstverlener de juiste technische en organisatorische maatregelen neemt op het gebied van gegevensbescherming, vindt hierop regelmatig controle plaats. Het verstrekken van gegevens aan staten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) is daarbij uitgesloten.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op uw verzoek en dient te voldoen aan het bepaalde in Art. 6 lid 1 sub b en sub f van de AVG inzake de vermelde doeleinden ten behoeve van de uitvoering van het contract en het nemen van andere precontractuele maatregelen, en dient in lijn te zijn met onze gerechtvaardigde belangen.

We bewaren de door u, tijdens het aanmelden verstrekte persoonsgegevens tot het moment dat u ons verzoekt uw account te wissen. Bij een verzoek tot opheffen van een account worden alle gegevens gewist. Uitzondering hierop vormt, indien wij conform artikel 6, lid 1, sub b (AVG), ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichting of conform artikel 6, lid 1, sub c (AVG), krachtens een op handels- en belastingrecht gebaseerde bewaar- en documentatieplicht (conform Wetboek van Koophandel, Strafwetboek etc.) gehouden zijn de vereiste bestelgegevens langer te bewaren.

5. In het kader van de ‘opnieuw beschikbaar’-functie

Als een bepaald artikel niet op voorraad is en u wilt bericht ontvangen wanneer dit artikel weer beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van onze ‘opnieuw beschikbaar’-functie. Hiervoor hebben we gegevens nodig als uw naam en e-mailadres.
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op uw verzoek en is conform artikel 6, lid 1, sub b (AVG) noodzakelijk voor het nakomen van onze precontractuele verplichtingen.
Na afronding van de door u ingestelde aanvraag worden de door ons verzamelde persoonsgegevens gewist, tenzij wij gehouden zijn voornoemde gegevens te bewaren, hetzij vanwege de aard van uw aanvraag, hetzij uit hoofde van artikel 6. Lid 1, sub c (AVG), krachtens een op handels- en belastingrecht gebaseerde bewaar- en documentatieplicht (conform Wetboek van Koophandel, Strafwetboek etc.).

6.In het kader van het gebruik van ons contactformulier / klantenservice

U kunt ons algemene vragen sturen via het contactformulier op onze site. Wij vragen u om uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Wij hebben deze informatie nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Persoonlijke informatie daarbuiten, zoals uw adres, een bestelnummer of uw telefoonnummer, wordt niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.

De gegevensverwerking ten behoeve van contact met ons wordt uitgevoerd in antwoord op uw verzoek en op basis van Art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO of ter bescherming van onze legitieme belangen op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is om vragen van onze klanten te kunnen beantwoorden en zo een goed functionerende klantenservice te garanderen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden gewist nadat wij de door u gestelde vraag hebben afgehandeld, tenzij wij deze vanwege de aard van uw vraag moeten bewaren of wij op grond van artikel 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO verplicht zijn deze langer te bewaren vanwege verplichtingen tot het bewaren en documenteren van gegevens op grond van het belasting- en handelsrecht (uit HGB, StGB of AO).

a. Freshdesk-service

Om uw verzoek te verwerken, werken wij samen met de volgende gespecialiseerde dienstverleners, aan wie wij de hiervoor benodigde persoonsgegevens doorgeven:

Klantenservice via Freshworks Inc., 2950S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403 (hierna de ""Freshdesk"").

Deze dienstverlener is door ons zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, is gebonden aan onze instructies en wordt regelmatig gecontroleerd, in het bijzonder met betrekking tot de passende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging. Freshdesk maakt hiervoor gebruik van servers in Europa, gegevens worden niet doorgegeven aan de VS. Zie hier: https://www.freshworks.com/privacy/data-hosting/

b. Verkoop

Voor klantenondersteuning werken wij samen met de volgende gespecialiseerde dienstverlener, aan wie wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens doorgeven:

De klantenservice van Salesupply Deutschland GmbH, Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17, 47228 Duisburg (hierna "Salesupply" genoemd).

Wij hebben met Salesupply een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. Via deze overeenkomst verzekert Salesupply dat zij de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt.

7. In het kader van onze nieuwsbrieven

7.1 Grondbeginsel voor het versturen van nieuwsbrieven

Klanten en personen die interesse in ons hebben, willen we graag onze nieuwsbrief toesturen. Indien u geen klant bij ons bent, maar wel onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij voor het verzenden van de nieuwsbrief uw e-mailadres nodig, evenals informatie of u informatie wenst over producten voor mannen of vrouwen. Om u op een persoonlijke manier aan te kunnen spreken, staat het u daarnaast vrij om on ons uw voor- en achternaam mee te delen. Het toesturen van de nieuwsbrief gebeurt op basis van uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, sub. a van de AVG). Als u zich op onze gratis nieuwsbrief abonneert, sturen we u regelmatig informatie over nieuwe producten, u krijgt waardevolle tips en nieuwtjes, evenals exclusieve aanbiedingen van de SIGNA Sports Group (https://www.signa.at/de/retail/sports-group). Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link. Door op deze link te klikken wordt uw aanmelding bevestigd en voltooid.
Om de nieuwsbrief op uw persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen, maken we gebruik van de volgende gespecialiseerde dienstverlener, aan wie we de benodigde persoonlijke gegevens (e-mailadres) en, indien u bij ons op vrijwillige basis een klantaccount hebt aangemaakt, uw klantgegevens verstrekken:

Emarsys, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen “Emarsys“)

Met behulp van Emarsys kunnen we het gedrag van geregistreerde klanten en abonnees op onze nieuwsbrief meten en analyseren. Zo worden o.a. de landing-, de click-, de bounce-, de refferal-, de exit- en conversie-rate gemeten. Daarnaast gebruiken we voor analysedoeleinden ook cookies en pixeltags die gegevens verzamelen, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en e-mailserver, evenals het tijdstip waarop de site werd opgevraagd. Op deze manier kunnen we ook nagaan wie de e-mail opent en op de links in de mail klikt. Analyse van gebruikersgedrag heeft tot doel om inzicht in de leesgewoontes te krijgen en de geboden inhoud dienovereenkomstig te kunnen aanpassen, het succes van e-mailcampagnes te meten en te verbeteren, om zo het aanbod aan uw voorkeuren aan te passen en u relevante en doelgerichte aanbiedingen te sturen. Het verstrekken van gegevens aan staten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) is daarbij uitgesloten.
U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de personalisering van onze nieuwsbrief. Het volstaat om ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: datenschutz@tennis-point.be. Indien u gebruik maakt van dit recht, zullen wij de aan u gericht nieuwsbrief niet langer aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen en u, zoals voorheen, onze algemene nieuwsbrief toesturen.
Uiteraard kunt u zich ook te allen tijde volledig afmelden onze nieuwsbrief, hiervoor gebruikt u de link onderaan de nieuwsbrief. Of u meldt zich voor de nieuwsbrief af door een e-mail te sturen naar: datenschutz@tennis-point.be. De voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkte persoonsgegevens worden na uw afmelding per omgaande gewist, met uitzondering van uw e-mailadres en uw beroep, om te voorkomen dat we u in de toekomst abusievelijk nieuwsbrieven sturen.

7.2 Reclame via e-mail conform § 7 lid 3 UWG (Duitse mededingingswet)

Krachtens artikel 7, lid 3 van de Duitse mededingingswet (UWG) hebben we het recht om het e-mailadres, dat u hebt verstrekt bij het afnemen van een betalende dienst, te gebruiken voor direct marketing om soortgelijke producten en diensten te promoten. Op basis van artikel 6, lid 1, sub f (AVG) en ons gerechtvaardigd belang u te informeren over actuele producten (direct marketing), zijn we gerechtigd onze klanten een nieuwsbrief te sturen. Mocht u geen reclame en/of informatie over soortgelijke producten of diensten te ontvangen, kunt u op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen voornoemd gebruik van uw e-mailadres. Hiervoor zullen alleen kosten volgens het basistarief worden aangerekend. Iedere mailing bevat een link, waarop u kunt klikken om u af te melden voor het ontvangen van productinformatie en nieuws. U kunt ook een mail sturen naar het volgende e-mai:datenschutz@tennis-point.be

III. Verstrekking van gegevens aan derden

Indien de overdracht aan derden van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen en voor zover wettelijk toegestaan en krachtens artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken.

1. Betalingen

Om betalingen te kunnen verwerken, worden betaalgegevens verstrekt aan financiële dienstverleners en/of kredietinstellingen. Voor de afhandeling van betalingen kan het nodig zijn dat wij de persoonsgegevens, die tijdens het afrekenen werden ingevoerd, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nummers van creditcard of bankrekening, evenals de transactiegegevens aan de financiële dienstverlener verstrekken. Voornoemde gegevens worden echter meestal door de financiële dienstverlener zelf verzameld. De verstrekte gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.
Om te voldoen aan de verplichting conform artikel 6, lid 1, sub b (AVG) maken voor de afhandeling van betalingen gebruik van de volgende payment-serviceprovider (financiële dienstverlener).

a. Betalingen met creditcard

Bij betaling met creditcard (Visa/MASTER-card) worden de door u ingevoerde gegevens conform artikel 6, lid 1, sub b (AVG) door de firma Ingenico GmbH (Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlijn) verzameld, opgeslagen en vervolgens uitsluitend doorgestuurd naar bedrijven die betrokken zijn bij de betaling en de afhandeling daarvan.
Door met creditcard te betalen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betalingsprovider. Betalingsgegevens worden in dit geval niet door ons verzameld of opgeslagen.
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het privacybeleid van uw creditcardaanbieder.

b. Contante betaling

Bij de betaalmethode ‘Contante betaling’ geven wij uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en eventueel ook uw telefoonnummer) door aan de betalingsprovider Cash Payment Solutions GmbH, Dircksenstr. 40, 10178 te Berlijn, op basis waarvan Cash Payment Solutions GmbH een voor de transactie in kwestie een individuele betalings- c.q. barcode (een zogeheten betaalbon) zal aanmaken en uitgeven. Met deze betaalbon kunnen de verschuldigde transactiekosten contant worden afgerekend in een van de fysieke partnerlocaties van Cash Payment Solutions GmbH.

Ten behoeve van de afhandeling van de betaalmethode ‘Contante betaling’ maakt Cash Payment Solutions GmbH gebruik van de kredietinstelling NordFinanz Bank Aktiengesellschaft, Martinistraße 48, 28195 Bremen, Duitsland (hierna te noemen "NordFinanz"). Uw persoonsgegevens worden door zowel Cash Payment Solutions GmbH, als NordFinanz uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de betaalmethode ‘Contante betaling’ en om te voldoen aan de voorschriften tegen witwassen van geld.

c. Betaling met Paypal

We bieden de mogelijkheid om te betalen via PayPal van de firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna te noemen ‘Paypal’). Als u met uw PayPal-rekening wilt betalen, wordt u hiervoor naar de website van PayPal doorgestuurd. Op de site kunt u met uw accountgegevens inloggen en de betaling uitvoeren. Voor de betaalmethodes ‘Overmaken’, ‘Creditkaard’ of ‘Kopen op rekening’ wordt u ook doorgestuurd naar de website van PayPal. Hier kunt u de betaling, met of zonder PayPal-rekening, onder vermelding van de betaalgegevens uitvoeren. We hebben geen toegang tot de door PayPal verzamelde persoonsgegevens. PayPal is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.
Voor meer informatie over gegevensbescherming en hoe PayPal hiermee omgaat, verwijzen we naar de Privacyverklaring van PayPal.

2. Controleren van kredietwaardigheid

We bieden de mogelijkheid om bestellingen op rekening of overschrijving te betalen. Bij deze betaalwijzen leveren we de bestelling, zonder dat we voorafgaand aan voornoemde levering, de betaling te hebben ontvangen. Zodra de bestelling wordt geplaatst, wordt automatisch een screening uitgevoerd op basis van parameters, zoals de bij ons bekende klantgegevens, inclusief adresgegevens. Op basis daarvan kunnen uw persoonsgegevens aan een van de volgende dienstverleners worden doorgestuurd:

 • Focum gevestigd te Bellevue 1 9050 Gent
 • Creditreform Boniversum GmbH Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland
 • CRIF Bürgel GmbH Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe, Duitsland

hier vindt u meer informatie over Creditreform Boniversum en uw rechten op inzage en bezwaar.

hier vindt u meer informatie over CRIF Bürgel GmbH en uw rechten op inzage en bezwaar.

Onderdeel van ons acceptatieproces vormt een kredietwaardigheidstoets bij Focum. Voor het uitvoeren van deze kredietwaardigheidstoets worden uw persoonsgegevens doorgegeven. Indien u zich bij Tennis-Point aanmeldt als geïnteresseerde en/of klant verwerkt Tennis-Point uw persoonsgegevens. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure kan zijn dat er een kredietwaardigheidstoets bij Focum (gevestigd te Bellevue 1, 9050 Gent, België) plaatsvindt. U erkent en aanvaardt dat Tennis-Point uw gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets bij Focum. Focum is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Uiteraard heeft u het recht van inzage in uw persoonsgegevens.

3. Voorkomen van fraude/oplichting

Daarnaast verstrekken wij, uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van fraudepreventie, informatie aan de firma Risk.Ident GmbH, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Duitsland (hierna te noemen ‘Risk.Ident’) over gedrag dat niet gerelateerd is aan vorderingen (bijvoorbeeld gegevens over apparaten waarvandaan al fraudepogingen werden ondernomen). We hebben Risk.Ident daarom opdracht gegeven, om met behulp van cookies en tracking op de website van onze webshop gegevens te verzamelen van de door bezoekers gebruikte apparaten. Hierbij vindt geen identificatie van de gebruiker plaats. De door Risk.Ident verzamelde IP-adressen worden onmiddellijk gecodeerd. Risk.Ident bewaart de verzamelde gegevens in een databank voor fraudepreventie, waarin ook apparaatgegevens worden bewaard die al eens werden gebruikt voor fraude/oplichting of pogingen daartoe. Ook wordt vindt geen herleiding plaats naar de identiteit van de gebruiker.
In het kader van een bestelproces op onze website wordt een risicobeoordeling opgevraagd bij Risk.Ident over het apparaat dat voor het plaatsen van de bestelling wordt gebruikt. Bij de risicobeoordeling inzake de waarschijnlijkheid dat het om een poging tot fraude/oplichting gaat, wordt onder andere gekeken of het gebruikte apparaat toegang heeft verkregen via verschillende serviceproviders, of de geolocatie van het apparaat veelvuldig werd gewijzigd, het aantal transacties dat via het gebruikte apparaat werd uitgevoerd en of verbinding werd gemaakt via een proxyserver.

Daarnaast brengen we u op de hoogte van het feit, dat bij het afhandelen van uw betaling door Ingenico e-Commerce Solutions SPRL, Boulevard de la Woluwe 102 - 8,1200 Brussel, België, Ingenico gebruik maakt van de oplossing ‘Fraud Expert’ en uw persoonsgegevens ten behoeve van fraudepreventie en -bestrijding verwerkt voor o.a. het bepalen van de risicofactor van een transactie, registratie en beheer van daaruit voortvloeiende waarschuwingen, informatie voor handelaren en ‘handmatige’ controle van transacties waaraan een bepaald risico verbonden is, evenals het opstellen van beoordelingsmodellen.
Het verzamelen van persoonsgegevens is hierbij onvermijdelijk, om te voorkomen dat transactie wordt vertraagd of afgebroken en uw bestelling wordt geannuleerd. Voornoemde gegevens worden uitsluitend verstrekt aan handelaren, derde partijen en afdelingen van Ingenico e-Commerce Solutions die betrokken zijn bij de gegevensverwerking en die noodzakelijkerwijs deel uitmaken van het betaalproces, teneinde een correcte afhandeling en/of een goed functioneren van de aangeboden dienstverlening te kunnen waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens is hierbij gebaseerd op fraudepreventie zoals bepaald in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

4. Het verzenden van uw bestelling

Om uw bestelling in onze shop te kunnen verzenden (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG) en vanwege onze gerechtvaardigde belangen om het verzendproces voor u zo ongecompliceerd en soepel mogelijk te laten verlopen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG), geven wij uw gegevens die u als afleveradres heeft opgegeven, alsmede uw e-mailadres door aan verzenddienstverleners die uw zending vervoeren, uitsluitend met het oog op de levering van de goederen en met het oog op de geïndividualiseerde melding van de goederenlevering. Als het nodig is om een leveringsdatum te coördineren, bijvoorbeeld in het geval van verzending van goederen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. AVG) en u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld, geven wij dit ook door aan de expediteurs die uw zending vervoeren, uitsluitend met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum. Deze dienstverleners vallen onder het postgeheim.

5. Interne administratie en reclamedoeleinden

De firma Signa Sports United GmbH, onderdeel van de SIGNA Retail Group heeft een meerderheidsbelang in ons bedrijf. In die hoedanigheid en in het kader van contractuele verplichtingen stellen wij tot uw persoon herleidbare gegevens (gebruikersprofielen met pseudoniem) voor analyse- en marketingdoeleinden bijv. Google Analytics en Saleforce DMP) ter inzage beschikbaar aan SIGNA Retail GmbH, Freyung 3, 1010 Wenen (hierna te noemen ‘SIGNA’). Het verstrekken van voornoemde gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, sub f (AVG) en ons gerechtvaardigd belang bij een pseudonieme analyse van gegevens door de SIGNA Retail Group.
U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het commerciële gebruik van tot uw persoon herleidbare gegevens, zoals beschreven bij punt IV en V. In een dergelijk geval heeft ook SIGNA geen toegang meer tot voornoemde tot uw persoon herleidbare gegevens.

6. Ten behoeve van reviews/klantbeoordelingen

a. Trusted Shops-reviews

Zodra u een bestelling in onze webshop plaatst, verstrekken wij uw e-mailadres aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.be), zodat Trusted Shops u eventueel per e-mail een verzoek kan sturen om onze webshop te beoordelen. Het verstrekken van voornoemde gegevens geschiedt conform artikel 6, lid 1, sub f (AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang, om op basis van uw beoordeling de koopervaring zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

b. Google recensies

De vragenlijst van Google-recensies biedt u de mogelijkheid om uw koopervaring op onze website te beoordelen. Na het verlenen van uw uitdrukkelijke toestemming voor deelname (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), stuurt Google u na de levering van uw bestelling een vragenlijst. Hiervoor verstrekken wij de volgende gegevens over uw bestelling:

 • De order-ID
 • Uw e-mailadres
 • Het land waarin de bestelling wordt afgeleverd
 • De leverdatum van de bestelling, en
 • het Global Trade Item Number om de recensie aan een bepaald artikel te kunnen koppelen

aan Google Ireland Limited (‘Google’), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047) met vestiging in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google neemt de voorschriften voor gegevensbescherming zoals bepaald in het ‘US-Privacy-Shield’ in acht en is een geregistreerd deelnemer aan het ‘US-Privacy Shield“-programma van het Amerikaanse Handelsministerie. U hebt te allen tijde het recht om de door u aan ons verleende toestemming in te trekken. Hierdoor zijn wij gehouden de gegevensverwerking, die op voornoemde goedkeuring is gebaseerd, stop te zetten.

c.Trustpilot

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, maken we gebruik van het reviewplatform van TrustPilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Voor iedere bestelling die via onze website wordt geplaatst, wordt een uitnodiging verstuurd met het verzoek een review te schrijven. Hiervoor worden uw naam, voornaam, e-mailadres en een referentienummer (bestelnummer t.b.v. een correcte toewijzing) aan Trustpilot verstrekt. Voornoemde gegevens worden niet door Trustpilot zelf gebruikt en ook niet aan derden doorgegeven. Op basis van het referentienummer (bestelnummer) en een apart aangemaakte link wordt de review/beoordeling gecontroleerd. Het schrijven van een review geschiedt op vrijwillige basis.

Om een review te kunnen schrijven c.q. klantfeedback te registreren moet een gebruikersprofiel/account bij Trustpilot worden aangemaakt en/of op het account worden ingelogd. Naast het schrijven van een review voor het bedrijf dat daartoe uitnodigt, kunnen ook reviews voor andere ondernemingen op het reviewplatform van Trustpilot worden geschreven.

Wanneer een review wordt verzonden door op de link in de uitnodiging te klikken, wordt na de invoer van persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres t.b.v. verificatie) automatisch een gebruikersprofiel bij TrustPilot aangemaakt. Hiermee accepteert u het privacybeleid en de algemene voorwaarden van TrustPilot. Kijk voor informatie over het privacybeleid en de algemene voorwaarden van TrustPilot op:

nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Het verstrekken van uw persoonsgegevens om u, na uw bestelling in onze webshop, een e-mail te sturen met het verzoek een review te schrijven, vloeit voort uit ons gerechtvaardigd belang conform het gestelde in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

d. Productreviews via Bazaarvoice

Om te kunnen achterhalen in welke mate u tevreden bent met onze producten, maken we gebruik van de diensten van Bazaarovice Inc., 10901 Stonelake Blvd. Austin, Texas 78759, VS (www.bazaarvoice.com/uk). We verwerken uw e-mailadres en koopgegevens met de bedoeling u een mail e sturen met daarin het verzoek uw aankopen te willen beoordelen. Deze gegevensverwerking vloeit voort uit ons gerechtvaardigd belang om ons assortiment te kunnen beoordelen conform artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

U kunt op voorhand bezwaar aantekenen tegen het versturen van voornoemd verzoek per e-mail, door op de volgende link te klikken en vervolgens de optie ‘Opt-out’ te selecteren.

7. Ten behoeve van vouchers van Sovendus GmbH

Om u op uw voorkeuren afgestemde aanbiedingen c.q. vouchers te kunnen bieden, verstrekken wij uw e-mailadres en IP-adres in gecodeerde en pseudonieme vorm aan de firma

Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus)

(art. 6 lid.1 sub f AVG).

Er wordt gebruik gemaakt van een gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres met het oog op een mogelijk voorliggend bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1, sub c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend ten behoeve van gegevensbescherming gebruikt en wordt doorgaans na een termijn van zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid1 sub f AVG). Daarnaast verstrekken weten behoeve van de betaling aan Sovendus gegevens, als het bestelnummer, de waarde van de bestelling en valuta, de sessie-ID, voucher-code en het tijdstip (art. 6, lid 1, sub f AVG). Als u interesse hebt in voucher-aanbieding van Sovendus en u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het ontvangen van reclame op uw e-mailadres en wanneer u op de eenmalige voucher-banner klikt, sturen wij uw aanhef, naam en e-mailadres in een gecodeerde vorm naar Sovendus, zodat deze laatste de voucher kan voorbereiden (Art. 6 lid 1,sub f AVG).
Kijk voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sovendus op:
www.sovendus.com/be_nl/gegevensbescherming_be_nl/

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven, en om na een bestelling Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden.

Eén en ander in het kader van het kunnen optimaliseren van de marketing van onze website, waarbij een nauwkeurige belangenafweging in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De Trustbadge en de bijbehorende beschikbare diensten worden aangeboden door de firma Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. De Trustbadge wordt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) ten behoeve van de orderverwerking ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt uit gebruik van dienstverleners in de VS. Een adequate gegevensbescherming is hierbij gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Trusted Shops GmbH op: www.trustedshops.be/juridische-informatie/

Iedere keer dat de Trustbadge wordt opgevraagd, slaat de webserver enkel automatisch een zogeheten server-logfile op, waarin gegevens worden opgeslagen, zoals de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de opvraging, de hoeveelheid verzonden data en de opvragende provider (toegangsgegevens). Voor de analyse van beveiligingsproblemen worden individuele toegangsgegevens in een veiligheidsgegevensdatabank opgeslagen. Voornoemde logfiles worden na aanmaak maximaal 90 opgeslagen en vervolgens gewist.

Als u besluit om, na het afronden van een bestelling, gebruik te maken van Trusted Shops-producten, of als u zich al hebt aangemeld voor voornoemd gebruik, worden persoonsgegevens aan Trusted Shops GmbH verstrekt. Hierbij is de door u met Trusted Shops afgesloten overeenkomst van toepassing. In dit kader worden persoonsgegevens automatisch uit de bestelgegevens verzameld. Met behulp van een neutrale parameter, encryptie van het e-mailadres in een hashcode die niet kan worden teruggerekend naar de oorspronkelijke code, wordt automatisch gecontroleerd of u al geregistreerd staat als klant. Het e-mailadres wordt vóór het versturen, omgezet in een voor Trusted Shops niet te decoderen hashcode. Na het uitvoeren van de match-controle wordt de parameter automatisch gewist.

Deze controle geschiedt uit hoofde van het gerechtvaardigd belang van ons en dat van Trusted Shops om de aan de bestelling gekoppelde bescherming van aankoop en de mogelijkheid om een review te schrijven te kunnen bieden conform art. 6, lid 1, sub F (AVG). Voor meer informatie, inclusief het recht op bezwaar, verwijzen we naar de privacyverklaring en de Trustbadge (zie link hierboven).

9. Als u op ingesloten YouTube-video's klikt

Uit hoofde van het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG en ons gerechtvaardigd belang om u een interessante website te bieden, maken we op onze site gebruik van onderdelen (video’s) van de firma YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS (hierna te noemen “YouTube“), een onderneming van “Google Ireland Limited (“Google“), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047) gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google“)

We maken hierbij gebruik van de door YouTube geboden optie “Uitgebreide privacymodus”: Zodra u een webpagina bezoekt waarin een video is geïntegreerd, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt de content wordt via uw browser op de website weergegeven. Volgens YouTube worden, bij activering van de “Uitgebreide privacymodus” uw gegevens - met name uw IP-adres, informatie over de gebruikte apparatuur en de pagina's die u op onze site hebt bezocht - alleen dan doorgestuurd naar de servers van YouTube in de VS als u de video daadwerkelijk aanklikt en bekijkt. Het doorsturen van voornoemde gegevens wordt pas geactiveerd als u op de video klikt.
Als u op dat moment bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie ook meteen opgeslagen in uw account bij YouTube. U kunt dit voorkomen door, voorafgaand aan een bezoek aan onze site, u af te melden bij uw account.
Google neemt de voorschriften voor gegevensbescherming zoals bepaald in het ‘US-Privacy-Shield’ in acht en is een geregistreerd deelnemer aan het ‘US-Privacy Shield“-programma van het Amerikaanse Handelsministerie. Voor meer informatie over gegevensbescherming en hoe YouTube hiermee omgaat, verwijzen we naar de Privacyverklaring van Google.

10.Voor het boeken van reizen

Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend krachtens artikel 6, lid 1, sub a (AVG), sturen wij per e-mail de volgende gegevens afkomstig uit het boekingsformulier naar tour operator Patricio Travel GmbH, Am Hafen 8, D-94130 Obernzell:

 • Informatie over het hotel
 • informatie over verblijf, reisduur, reisdata, aantal personen en tennisbanen
 • Informatie reisverzekering

Daarnaast verstrekken we de volgende door u ingevoerde persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Vereniging
 • Adres (straat, postcode, woonplaats, provincie, land)
 • Telefoonnummer
 • een geldig e-mailadres,
 • Opmerkingen

De overdracht van de door u in het boekingsformulier ingevoerde gegevens dient om Patricio Travel GmbH in staat te stellen een op uw persoonlijke voorkeuren afgestemd reisaanbod en informatie te sturen en er contact kan worden opgenomen bij een eventuele boeking voor een reis met Patricio Travel GmbH.De overdracht van de door u in het boekingsformulier ingevoerde gegevens dient om Patricio Travel GmbH in staat te stellen een op uw persoonlijke voorkeuren afgestemd reisaanbod en informatie te sturen en er contact kan worden opgenomen bij een eventuele boeking voor een reis met Patricio Travel GmbH.
De verstrekte gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.

11.Overige doeleinden

Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden:

 • Als u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend krachtens artikel 6, lid 1, sub a van de AVG,
 • Als er sprake is van een wettelijke verplichting voor het verstrekken van persoonsgegevens krachtens artikel 6, lid 1, sub c van de AVG, en
 • Het verstrekken krachtens artikel 6, lid 1, sub f van de AVG nodig is voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak en er geen vermoeden bestaat van een gegrond en gerechtvaardigd belang bij het niet-verstrekken van uw persoonsgegevens.

IV. Cookies en pixeltags

1. Wat zijn cookies en pixeltags?

We maken op onze site gebruik van cookies. Cookies zijn in wezen kleine gegevensbestandjes die, bij een bezoek aan onze site, automatisch door de browser op uw computer, laptop, tablet, smartphone etc. worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan apparaten aan en bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software.
In een cookie wordt informatie opgeslagen waaraan we kunnen herkennen via welk apparaat u onze site bezoekt. Dit betekent echter niet dat we uw identiteit via deze gegevens kunnen achterhalen. Daarnaast maken we op onze site gebruik van zogeheten webbakens (ook wel pixeltags of tracking-pixels genoemd). Dit zijn kleine grafische afbeeldingen die in de HTML-code van onze site worden geïntegreerd. Pixeltags laten geen gegevens op uw apparaat achter, brengen daaraan geen wijzigingen of schade aan en bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software.
Pixels versturen persoonsgerelateerde gegevens naar een webserver, zoals uw IP-adres, de referral-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel werd weergegeven, de gebruikte browser, evenals de tijdens het bezoek geplaatste cookiegegevens. Het verzamelen van voornoemde gegevens dient om het bereik te analyseren en statistieken op te stellen, op basis waarvan wij ons aanbod kunnen optimaliseren.
Enerzijds gebruiken we cookies om u een betere beleving op onze website te kunnen bieden. Zo maken we gebruik van zogeheten sessie-cookies die informatie bieden over de welke pagina's van onze website u hebt bezocht, of u zich via uw gebruikersaccount hebt aangemeld of dat u producten in uw winkelwagen te hebt geplaatst. Deze sessie-cookies worden aan het einde van de sessie, bij het afsluiten van uw browser, automatisch verwijderd.
automatisch verwijderd. Daarnaast maken we gebruik van tijdelijke, zogeheten comfort-cookies om het gebruiksgemak van de site te vergroten. Deze cookies worden voor een bepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt en gebruikmaakt van onze dienstverlening, wordt automatisch herkend dat u al eens op onze site was, uw invoer en de door u gewenst instellingen worden herkend, zodat u deze gegevens niet nog een keer hoeft in te voeren. Deze cookies worden doorgaans na een termijn van maximaal 30 dagen verwijderd. Met uitzondering van comfort-cookies voor taalinstellingen die na 365 dagen worden verwijderd.
Daarnaast maken we gebruik van cookies en pixeltags van derden, om het gebruik van onze website te analyseren en de functionaliteit van onze site te optimaliseren (zie ook: V). Dankzij deze analyse-, tracking- en targeting-cookies zien we bij een volgend bezoek aan onze website, dat u onze site al eerder hebt bezocht. Voornoemde cookies worden na een bepaalde, voorafgaand ingestelde termijn automatisch verwijderd.

2. Rechtsbeginsel voor gegevensverwerking met behulp van cookies en pixeltags

Gegevensverwerking m.b.v. cookies en pixeltags geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG in het kader van ons gerechtvaardigd belang om onze commerciële dienstverlening te analyseren, optimaliseren en te kunnen exploiteren, evenals in het kader van het gerechtvaardigd belang van derden.

Opt-out-mogelijkheden

De meeste browsers accepteren automatisch cookies en pixeltags. Maar u kunt uw browser zo instellen, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er een melding wordt weergegeven vóórdat een nieuwe cookie wordt geplaatst.
Als u alle cookies uitschakelt, kan het gebeuren dat u niet van alle functies op onze website gebruik kunt maken. In het menu Instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen. Afhankelijk van de door u gebruikte browser, vindt u deze informatie op:

Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van bepaalde tools, de zogeheten browser add-ons, het gebruik van pixeltags op onze website uit te schakelen (bijv. m.b.v. de add-on ‘AdBlock’).
In het volgende deel vindt u meer informatie over hoe wij gebruik maken van tracking en targeting en over de verschillende opt-out-mogelijkheden.

V. Tracking en targeting

We maken gebruik van tracking en targeting op basis van het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.
We maken gebruik van tracking-cookies om een website te kunnen bieden die beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast worden tracking-cookies ingezet voor statistische doeleinden. Met behulp van targeting willen er bovendien voor zorgen dat u alleen advertenties te zien krijgt die aansluiten bij uw voorkeuren en interessegebieden.
Waarvoor we de verschillende tracking-tools gebruiken en voor welke categorieën, staat vermeld in de beschrijving van de desbetreffende tool.

1. affilinet

Uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG maken wij voor onze website gebruik van de diensten van het advertentienetwerk van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München (hierna te noemen ‘affilinet’). Met behulp van affilinet kunnen we advertentiemateriaal plaatsen en het succes van campagnes analyseren.
In het kader van zijn dienstverlening en ten behoeve van het documenteren van transacties (zoals leads en sales) plaatst affilinet cookies op apparaten van bezoekers aan onze website. Voornoemde cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een reclamemiddel te kunnen bepalen en voor de afrekening ervan binnen het advertentienetwerk. In een cookie wordt enkel informatie opgeslagen over wanneer een bepaalde advertentie werd aangeklikt en welk apparaat daarvoor werd gebruikt. En als er een bestelling wordt geplaatst, worden gegevens opgeslagen als het bestelbedrag, de order-ID, of het een nieuwe of een bestaande klant betreft en op welk tijdstip de bestelling werd geplaatst. In een tracking-cookie wordt een individuele cijfercode aangemaakt die echter niet tot de individuele gebruiker herleidbaar is, maar dient om

 • het partnerprogramma van een adverteerder,
 • de publisher,
 • en het tijdstip waarop de gebruiker een bepaalde actie ondernam (click of view)

te kunnen bepalen.

U kunt in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. We maken u er op attent dat het dan mogelijk is dat u niet alle functies op de website kunt gebruiken.

We wijzen u erop dat als u het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van affilinet en andere advertentiepartners uitschakelt, u nog steeds advertenties te zien zult krijgen die echter in mindere mate zijn afgestemd op uw voorkeuren en surfgedrag.
Kijk voor meer informatie op: Privacyverklaring van affilinet.

2. AWIN

Uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG maken wij voor onze website gebruik van de diensten van het advertentienetwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna te noemen ‘AWIN’).
Met behulp van AWIN kunnen we advertentiemateriaal plaatsen en het succes van campagnes analyseren. In het kader van zijn dienstverlening en ten behoeve van het documenteren van transacties (zoals leads en sales) plaatst AWIN cookies op apparaten van bezoekers aan onze website. Voornoemde cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een reclamemiddel te kunnen bepalen en voor de afrekening ervan binnen het advertentienetwerk. In een cookie wordt enkel informatie opgeslagen over wanneer een bepaalde advertentie werd aangeklikt en welk apparaat daarvoor werd gebruikt. En als er een bestelling wordt geplaatst, worden gegevens opgeslagen als het bestelbedrag, de order-ID, of het een nieuwe of een bestaande klant betreft en op welk tijdstip de bestelling werd geplaatst. In een tracking-cookie wordt een individuele cijfercode aangemaakt die echter niet tot de individuele gebruiker herleidbaar is, maar dient om

 • het partnerprogramma van een adverteerder,
 • de publisher,
 • en het tijdstip waarop de gebruiker een bepaalde actie ondernam (click of view)

te kunnen bepalen.

U kunt in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. We maken u er op attent dat het dan mogelijk is dat u niet alle functies op de website kunt gebruiken.< We wijzen u erop dat, als u het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van AWIN en andere advertentiepartners uitschakelt, u nog steeds advertenties te zien zult krijgen die echter in mindere mate zijn afgestemd op uw voorkeuren en surfgedrag.
Kijk voor meer informatie op:Privacyverklaring van AWIN en/of bij de informatie over Cookie-opt- out. Door op ‘opt-out’ te klikken, wordt een Opt-Out-Cookie van AWIN geplaatst, dat voorkomt dat er bezoekersgegevens via uw browser bij AWIN verzameld of opgeslagen worden. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig in de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.

3. Bing Conversie tracking

We maken gebruik van conversie-tracking van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Het gebruik biedt ons inzicht in de activiteiten van gebruikers van onze website die via advertenties van Bing Ads op onze website zijn beland.
Als u via een advertentie van Bing Ads op onze website bent terechtgekomen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Microsoft verzamelt hierbij niet alleen gegevens over het gebruik van de website (bijv. hoelang u op de website was, welke pagina's u hebt geopend en via welke advertentie u op onze website bent beland), maar ook gegevens over een eventuele bestelling, de waarde daarvan en het tijdstip waarop de bestelling werd geplaatst. Er worden geen gegevens over uw identiteit verzameld.
Voornoemde gegevens worden doorgestuurd naar Microsoft-servers in de VS en blijven voor een periode van maximaal 180 dagen opgeslagen. Microsoft neemt de voorschriften voor gegevensbescherming zoals bepaald in het ‘US-Privacy-Shield’ in acht en is een geregistreerd deelnemer aan het ‘US-Privacy Shield“-programma van het Amerikaanse Handelsministerie. Om gebruik te kunnen maken van de Commerce Cloud hebben we met Salesforce een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten. Microsoft is volgens deze overeenkomst gehouden om de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken en daarbij de rechten van de personen in kwestie te beschermen en te waarborgen.
Als u niet gevolgd (tracking) wilt worden, kunt u weigeren dat de hiervoor benodigde cookies op uw apparaat worden geplaatst. Om het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen, gaat u naar de instellingen van uw browser. Voor meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies, verwijzen we naar de website van Microsoft.

4. Econda Web Analytics

Om het functioneren van de website en de databanken op de achtergrond te optimaliseren, maken we gebruik van de web-analyse-oplossingen van de firma econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Duitsland.
Gebruikersprofielen krijgen een pseudoniem toegewezen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van cookies. De firma econda GmbH mag het keurmerk "Tested data protection" op het gebied van "Web shop controlling" voeren.
Tenzij u hiervoor apart toestemming hebt gegeven, zullen de met behulp van de econda-technologie verzamelde gegevens niet worden gebruikt om u als bezoeker aan onze website persoonlijk te identificeren, noch rechtstreeks worden gekoppeld aan de gepseudonimeerde persoonsgegevens.
U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken voor de verwerking van uw persoonsgegevens door econda door hier te klikken. Door op ‘Verzenden’ te klikken, wordt een Opt-Out-Cookie van econda geplaatst, dat voorkomt dat er bezoekersdata via uw browser door econda wordt verzameld en opgeslagen. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig voor onze website en de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.
Kijk voor meer informatie op: Kijk voor meer informatie op: www.econda.de/en/

5. Emarsys Webextend

Webextend-Tracking-cookies/Pixel-tag: Om een op uw voorkeuren gebaseerde nieuwsbrief samen te kunnen stellen, maken we gebruik van cookies/pixeltags van Webextend. Hiervoor maken we gebruik van aanwezige informatie, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over de computer en internetverbinding, het besturingssysteem en platform, uw surfgeschiedenis, datum en tijdstip van dat u homepage hebt bezocht en welke producten/artikelen u hebt bekeken. De gebruikte gegevens zijn in principe anoniem, behalve wanneer we u nieuwsbrieven toe te kunnen sturen, afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Als u geen gepersonaliseerde advertenties via de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aanteken. Stuur hiervoor een e-mail naar: datenschutz@tennis-point.nl. Of u meldt u af met behulp van de speciale link onderaan de nieuwsbrief.

6. Facebook Custom Audiences

We maken voor onze website gebruik van Facebook Website Custom Audiences van de firma Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Dit is een marketingservice van Facebook. Deze service stelt ons in staat, om bepaalde anonieme groepen bezoekers aan onze website, die ook gebruikmaken van Facebook, relevante en gepersonaliseerde advertenties op Facebook te tonen.
Op onze website maken we hiervoor gebruik van een geïntegreerde Facebook Custom Audience-pixeltag. Het betreft een Java Script-code die wordt gebruikt om niet-persoonsgebonden gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Het betreft gegevens als u IP-adres, de gebruikte browser en de webpagina waar u vandaan kwam en welke pagina werd opgevraagd. Voornoemde informatie wordt doorgestuurd naar de Facebook-servers in de VS. Facebook valt onder het EU-VS-privacyschild, waardoor een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.
Daar wordt automatisch gekeken of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. Met behulp van het Facebook-cookie wordt automatisch vastgesteld of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, krijgt u op Facebook voor u relevante advertenties te zien. Tijdens voornoemd afstemmingsproces blijven uw gegevens, zowel bij de verwerking door ons alsook door Facebook, anoniem.
U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen het gebruik van Custom Audiences. Ga hiervoor naar de website van: Facebook. Na het aanmelden bij uw Facebook-account wordt u doorgestuurd naar de instellingen voor Facebook-advertenties.

Voor meer informatie over gegevensbescherming op Facebook verwijzen we naar de privacybeleid van Facebook.
Facebook-tracking uitschakelen: Klik hier..

7. Google Analytics

We maken voor onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited (‘Google’), een onderneming van “Google Ireland Limited (“Google“), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047) met vestiging in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). In dit kader worden cookies (zie ook: IV1) gebruikt en gepseudonimeerde gebruikersprofielen aangemaakt. Het cookie verzamelt informatie over het gebruik van onze website. Het betreft gegevens als:

 • Browser-type/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referral-URL (de pagina waar u vandaan kwam),
 • Hostname van de server (IP-adres),
 • Tijdstip van het opvragen door de server.

Deze gegevens worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google neemt de voorschriften voor gegevensbescherming zoals bepaald in het ‘US-Privacy-Shield’ in acht en is een geregistreerd deelnemer aan het ‘US-Privacy Shield“-programma van het Amerikaanse Handelsministerie.
Om gebruik te kunnen maken van Google Analytics werd bovendien een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten. Google is volgens deze overeenkomst gehouden om de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken en daarbij de rechten van de personen in kwestie te beschermen en te waarborgen.
De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, rapportage over de activiteit op de website, bezoekersaantallen en het uitvoeren van marktonderzoek, teneinde het aanbod van de website af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.>br> Voornoemde informatie wordt in bepaalde gevallen aan derden verstrekt. Dit geldt als dit wettelijk is voorgeschreven of aan voornoemde derde opdracht werd verstrekt om deze gegevens te verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval door Google aan andere gegevens gekoppeld. Om herleiden tot een persoon te voorkomen, worden alle IP-adressen geanonimiseerd (IP-masking).
Om te verhinderen dat uw webactiviteit beschikbaar is voor Google Analytics kunt u gebruikmaken van een browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten. Klik hiervoor op de volgende Klik op. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, om te voorkomen dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website worden verzameld. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig voor onze website en de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.
Voor meer informatie over gegevensbescherming en hoe Google Analytics hiermee omgaat, verwijzen we naar Google Analytics Help.
Daarnaast maken we ook gebruik van Google Optimize. Google Optimize is een, in Google Analytics geïntegreerde webanalyse-service van Google LLC. Met behulp van Google Optimize kunnen we A/B- en multivariant-tests uitvoeren. Op basis daarvan kunnen we zien welke versie van onze website beter in de smaak valt bij onze gebruikers. Klik hier voor meer informatie over deze dienst.
Uitschakelen van Google Analytics Tracking: Klik hier..

8. Google Adwords Conversie-tracking

Om statistisch inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en onze website te analyseren, maken we op onze website gebruik van Google Conversie-tracking van “Google Ireland Limited (‘Google’), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Als u via een Google-ad op onze website bent gekomen, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst.
Voornoemde cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWord-klant bezoekt en het geplaatste cookie is nog geldig, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.
De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google neemt de voorschriften voor gegevensbescherming zoals bepaald in het ‘US-Privacy-Shield’ in acht en is een geregistreerd deelnemer aan het ‘US-Privacy Shield“-programma van het Amerikaanse Handelsministerie. Om gebruik te kunnen maken van Google AdWords hebben we met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten. Google is volgens deze overeenkomst gehouden om de gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken en daarbij de rechten van de personen in kwestie te beschermen en te waarborgen.
Iedere AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Hierdoor is het volgen van cookies via de website van AdWords-klanten niet mogelijk. Op basis van de met conversie-cookies verzamelde gegevens worden conversie-statistieken opgesteld voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversie-tracking. We krijgen inzicht in de bezoekersaantallen die door het klikken op een advertentie werden doorgestuurd naar een webpagina met een conversie-tracking-tag. Er wordt echter geen informatie verstrekt die tot de identiteit van de gebruikers herleid kan worden.
Als u niet gevolgd (tracking) wilt worden, kunt u weigeren dat de hiervoor benodigde cookies op uw apparaat worden geplaatst. Om het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen, gaat u naar de instellingen van uw browser. U kunt het plaatsen van cookies voor conversie-tracking in de instellingen van uw browser uitschakelen, waardoor cookies afkomstig van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google voor conversie-tracking, klikt u hier.

9. Google Adwords Remarketing

We maken gebruik van Google Remarketing. Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (‘Google’), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies (zie: punt 5) die op uw computer worden geplaatst en bedoeld zijn om het gebruik van de website te analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google valt onder het EU-VS-privacyschild, waardoor een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.
Om te voorkomen dat het IP-adres herleidbaar is, worden de laatste drie cijfers van het adres door Google verwijderd. Google gebruikt deze informatie om uw bezoek aan de website te analyseren, activiteitenrapporten voor de uitbater van de website op te stellen en ondersteuning te bieden bij online dienstverlening.
Voornoemde informatie wordt door Google in bepaalde gevallen aan derden verstrekt. Dit geldt als dit wettelijk is voorgeschreven of aan voornoemde derde door Google opdracht werd verstrekt om deze gegevens te verwerken. Derden, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, inclusief Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker van deze website. Uw IP-adres wordt door Google in geen geval aan andere gegevens van Google gekoppeld. U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen via Uitschakelen van Google-advertenties.
Meer informatie over cookies van Google en advertentievoorkeuren vindt u hier.

10. inspectlet

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice inspectlet (www.inspectlet.com/). inspectlet maakt het mogelijk om het gedrag van bezoekers te analyseren (bijv. aantal muiskliks, muisbewegingen, scrolling, activiteiten met invulvelden). Hiervoor maakt inspectlet gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat de gebruikte browser herkend wordt. De door het cookie verzamelde informatie wordt opgeslagen in een gepseudonimeerd gebruikersprofiel en dient niet om u als bezoeker aan onze website te identificeren en wordt ook niet rechtstreeks aan uw persoonsgegevens gekoppeld.
U kunt het verzamelen van uw gegevens blokkeren, door op de link te klikken en vervolgens op de website de optie ‘Opt me out now’ te klikken. Door het aanklikken van deze optie, wordt een "Opt-out-cookie" in de browser geplaatst. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig voor onze website en de gebruikte browser. Als u de cookies in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.
Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens door inspectlet verwijzen we naar de gebruiksvoorwaarden van inspectlet.

11. New relic

Voor het opstellen van bezoekersstatistieken voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service New Relic aangeboden door de firma New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, VA. New Relic verzamelt en bewaart gegevens die worden gebruikt om het gedrag van bezoekers aan onze website te analyseren en gebruikt hiervoor gebruikersprofielen waaraan een pseudoniem wordt toegekend. Op basis van voornoemde analyse kunnen we ons aanbod op onze website verbeteren en onze marketing optimaliseren. New Relic maakt gebruik van cookies. Voornoemde cookies herkennen uw browser en maken het opstellen van nauwkeurige statistieken mogelijk. New Relic gebruikt deze informatie om uw bezoek aan de website te analyseren, activiteitenrapporten voor de uitbater van de website op te stellen en ondersteuning te bieden bij online dienstverlening. Uw IP-adres wordt door New Relic in geen geval aan andere gegevens van New Relic gekoppeld. Als u niet gevolgd (tracking) wilt worden, kunt u weigeren dat de hiervoor benodigde cookies op uw apparaat worden geplaatst. Om het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen, gaat u in uw browser naar browser instellingen.
Voor meer informatie, verwijzen we naar het Privacybeleid van New Relic Privacybeleid van New Relic.

12. Sociomantic / dunnhumby

We maken gebruik van Sociomantic van de firma dunnhumby Deutschland GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlijn, Duitsland (www.sociomantic.com). Deze service zorgt ervoor dat gebruikers, die onze webpagina's al eerder bezochten en interesse in het aanbod hebben getoond, gerichte advertenties te zien krijgen op de webpagina's van bedrijven die deel uitmaken van het partner-netwerk van Sociomantic. Voor de weergave van advertenties wordt gebruikgemaakt van data over bezoeken van de verschillende websites en die vervolgens wordt opgeslagen in cookies en/of pixeltags. Voornoemde cookies worde uitgelezen om bij een volgend bezoek aan de website gerichte productaanbevelingen te kunnen tonen. Hiervoor wordt in de cookies een willekeurig aangemaakt identificatienummer opgeslagen. Het is niet mogelijk om uw identiteit op basis van dit nummer of de informatie over uw bezoeken aan internetsites te herleiden. Noch wij, noch Sociomantic zal voornoemde informatie aan persoonsgegevens koppelen of deze persoonsgegevens aan derden verstrekken.
U kunt het volgen (tracking) door Sociomantic blokkeren, door op deze link te klikken en vervolgens de optie ‘Opt-out’ te selecteren. Door het aanklikken van deze optie, wordt een "Opt-out-cookie" in uw browser geplaatst. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig voor onze website en de door u gebruikte browser. Als u de cookies bij het afsluiten van de sessie in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.

13. Tradedoubler

Deze website maakt deel uit van de partnerprogramma's van de firma Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland (‘TradeDoubler’), een service voor het plaatsen van advertenties in de vorm van tekstuele links, afbeeldinglinks, advertentiebanners en invoerformats. TradeDoubler maakt gebruik van cookies die op uw computer worden geplaatst en van pixeltags die bedoeld zijn om het gebruik van de website te analyseren. Dit maakt het mogelijk om gegevens over o.a. de traffic op onze webpagina's te analyseren.
De door de cookies en pixeltags verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief versleutelde IP-adressen) en de weergave van advertentieformats worden doorgestuurd naar een server van TradeDoubler en daar opgeslagen. Voornoemde informatie kan door TradeDoubler aan contractuele partners van TradeDoubler worden doorgegeven. Echter, TradeDoubler zal uw IP-adres niet aan andere, over u verzamelde persoonsgegevens koppelen.
U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens door TradeDoubler, door op de volgende link te klikken en vervolgens de optie ‘No tracking please’ aan te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website worden verzameld. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig voor onze website en de door u gebruikte browser. Als u de cookies bij het afsluiten van de sessie in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.
Kijk voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op:Privacyverklaring van TradeDoubler.

14. Rakuten Marketing

Uit hoofde van onze gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6, lid 1 sub f (AVG) maken we voor onze website gebruik van het advertentienetwerk Rakuten Marketing (hiervoor NexPerf) van de firma Rakuten Marketing LLC, 215 Park Avenue South, New York, NY 10003, VS (hierna te noemen ‘Rakuten Marketing’).
Met behulp van Rakuten kunnen we advertenties integreren, weergeven, het succes van campagnes analyseren en advertentie-inkomsten genereren. Rakuten maakt gebruik van cookies die informatie over de door bezoekers gebruikte apparaten voor toegang tot de site, IP-adressen en geografische locatiegegevens verzamelen en opslaan en die worden gecombineerd met de data van de leverancier/partner en geïdentificeerd met een pseudoniem. Daarnaast maakt dit het mogelijk om bezoekers aan deelnemende websites te herkennen, dit ten behoeve van het uitvoeren van opdrachten, het selecteren van gepersonaliseerde advertenties, evenals ten behoeve van het uitvoeren van analyses en het plaatsen van op gedrag afgestemde, gerichte advertenties. De deelnemende partners hebben voornoemde informatie nodig voor de onderlinge afrekening/facturatie. De identificatie dient bij de uitvoer van een transactie voor het toekennen van de provisie. De cookies worden na een termijn van 12 maanden, ingaand op het moment dat de eindgebruiker voor de laatste keer op een advertentie heeft geklikt, automatisch verwijderd. In bepaalde gevallen worden de verwerkte persoonsgegevens naar een server buiten de EER verstuurd.
Het verwerken van persoonsgegevens door Rakuten Marketing en het legaal doorsturen van data naar dochterondernemingen van de Rakuten Group buiten de EU is gebaseerd op de bindende bedrijfsvoorschriften t.a.v. privacy (BCR = Binding Corporate Rules) van Rakuten Inc. De BCR werd goedgekeurd door de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit, die voor Rakuten, Inc als leidende instantie fungeert. De BCR dienen als waarborg dat uw persoonsgegevens op adequate wijze worden beschermd.
Klik hier voor meer informatie over de BCR.
Voor het verstrekken van data aan ondernemingen buiten de Rakuten Group in landen waarvoor de Europese Commissie geen behoorlijk beschermingsniveau heeft bepaald, geldt het bepaalde in de clausules voor EU-standaardcontracten krachtens artikel 26, lid 2 van de richtlijn 95/46/EG (Commissiebesluit d.d. 5. februari 2010 ¬2010/87/EU). U kunt in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. We maken u er op attent dat het dan mogelijk is dat u niet alle functies op de website kunt gebruiken. Of u kunt rechtstreeks contact opnemen via de vermelde kanalen.

15. Google DoubleClick

We maken op onze website gebruik van pixeltags om informatie te verzamelen op basis waarvan we het rendement van getoonde advertenties analyseren en evalueren. Hiervoor maken we gebruik van targeting-technologieën met behulp van pixeltags (Google Doubleclick) van Google Ireland Limited (‘Google’), een onder Iers recht geregistreerde onderneming (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google Doubleclick stelt ons in staat om u gericht advertenties te tonen die aansluiten bij uw interessegebied. De pixeltag verzamelt bijvoorbeeld gegevens over de producten waarvoor u op onze website belangstelling hebt getoond. Met deze informatie, op basis van uw gebruik van onze website, kunnen we u ook op websites van derden advertenties tonen die aansluiten bij uw interessegebied. Het verzamelen en analyseren van gegevens over uw gebruik van onze website gebeurt uitsluitend anoniem en herleiden niet tot uw identiteit. Voornoemde informatie wordt in geen geval gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
De door de pixeltag verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de servers van Google in de VS. Google valt onder het EU-VS- en het Swiss/U.S. privacyschild, waardoor een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.
Als u geen gepersonaliseerde advertenties wenst te ontvangen, kunt u dit hier uitschakelen.
Voor meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot reclame en hoe Google hiermee omgaat, verwijzen we naar de Privacyverklaring en de Algemene voorwaarden van Google.

16. Adobe Analytics

We maken gebruik van de webanalyse-service Adobe Analytics van de firma Adobe Systems Inc. (www.adobe.com). Om het gebruik van de website te kunnen analyseren, maakt Adobe Analytics gebruik van cookies en pixeltags. De met behulp van de cookies en pixeltags verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar servers van Adobe in de VS en daar opgeslagen. Voordat het IP-adres wordt doorgestuurd, wordt het eerst ingekort en vervolgens vervangen door een generiek IP-adres (IP-obfuscation). Adobe gebruikt de verzamelde informatie voor het opstellen van analyses over uw gebruik van onze website. Adobe valt onder het EU-VS-privacyschild, waardoor een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens gewaarborgd is. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Adobe klikt u hier.
U kunt in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. We maken u er echter op attent dat het dan mogelijk is dat u niet alle functies op de website optimaal functioneren.
Daarnaast kunt u het verzamelen van gegevens door Adobe Analytics op onze website ook definitief blokkeren. Hiervoor klikt u op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst dat voorkomt dat er pixeltags worden geplaatst en persoonsgegevens via cookies worden verzameld en doorgestuurd. Voornoemd opt-out-cookie wordt op uw apparaat geplaatst en is enkel geldig in de gebruikte browser. Als u de cookies bij het afsluiten van de sessie in uw browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen c.q. plaatsen.

17. Criteo

We maken gebruik van Criteo Remarketing. Het betreft een service van de firma Criteo (registratienummer: 484786249), gevestigd in 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Op onze website gebruiken we cookies/advertentie-ID's voor reclamedoeleinden. Hierdoor kunnen we op websites van partners, in apps en e-mails gerichte advertenties weergeven aan internetgebruikers die zich voor onze producten interesseren. Retargeting-technologie maakt gebruik van cookies of advertentie-ID's en toont advertenties op basis van uw surfprofiel. Via de hieronder vermelde websites kunt u het tonen van voornoemde persoonlijke advertenties uitschakelen: http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Met onze advertentiepartners delen we informatie, zoals technische gegevens die worden verzameld op onze website als u zich aanmeldt of gegevens afkomstig uit ons CRM-systeem. Hierdoor worden uw apparaten en/of omgevingen onderling gekoppeld en kunnen we u een naadloze gebruikerservaring op alle door u gebruikte apparaten en in alle omgevingen bieden. Voor uitgebreide informatie over deze koppelingen verwijzen we naar de privacyverklaring van de hiervoor genoemde platformen.
Kijk voor het privacybeleid van Criteo op:

VI. Rechten van betrokkenen

 • krachtens artikel 7, lid 3 AVG uw aan ons verleende toestemming op ieder willekeurig moment te herroepen. Hierdoor zijn wij gehouden de gegevensverwerking, die op voornoemde toestemming is gebaseerd, stop te zetten.
 • krachtens artikel 15 AVG op inzage in de informatie over de u betreffende gegevens die door ons worden verwerkt. U hebt met name recht op informatie over de doeleinden voor verwerking, inzage in het type gegevens dat wordt verwerkt, de categorie ontvangers die inzage in uw gegevens had of heeft, de bewaartermijn, het recht op correctie, wissen van de gegevens of het beperken van de verwerking daarvan, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, inzage in de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet op onze website worden verzameld, evenals het recht op een menselijke blik bij automatische besluiten, inclusief profilering en indien nodig het ontvangen van heldere en gedetailleerde informatie hierover;
 • krachtens artikel 16 AVG op vervollediging van de u betreffende of rectificatie van onjuiste gegevens die u betreffen;
 • krachtens art. 17 AVG onmiddellijke verwijdering te verlangen van de door ons opgeslagen gegevens die u betreffen, mits verdere verwerking noodzakelijk is

  • voor het doen gelden van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een juridische verplichting;
  • omwille van het maatschappelijk belang of
  • het inroepen, uitoefenen of ter verdediging van een wettelijke aanspraak;

 • krachtens art. 18 AVG dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens betwist;
  • de verwerking ervan onrechtmatig is, u echter wissen daarvan afwijst;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het inroepen, uitoefenen of ter verdediging van een wettelijke aanspraak of
  • u, krachtens art. 21 VGA een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking ervan;

 • krachtens art. 20 VGA op overdraagbaarheid van gegevens die u betreffen en die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een overzichtelijk, gebruikelijk en machine leesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht daarvan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vorderen en
 • krachtens artikel 77 AVG een bezwaar bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen. U kunt hiervoor doorgaans terecht bij de toezichthoudende officiële instantie in uw woon- of werkplaats, evenals bij ons hoofdkantoor.

Om aanspraak te maken op uw rechten tegenover ons, kunt u een mail sturen naar het volgende e-mailadres: datenschutz@tennis-point.nl.

VII. Recht van bezwaar krachtens artikel 21 AVG

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang volgens het artikel 6, lid 1, sub f AVG, hebt u krachtens artikel 21 AVG het recht, om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt op dezelfde gronden en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In dit laatste geval zullen uw persoonsgegevens niet langer door ons voor deze doeleinden worden verwerkt.
Als u gebruik wenst te maken van uw recht op bezwaar, volstaat een e-mail die u kunt sturen naar: datenschutz@tennis-point.nl.

VIII. Gegevensbeveiliging

Voor het versturen van alle door u persoonlijk verstrekte gegevens wordt gebruikgemaakt maakt de veilige TLS-standaard (Transport Layer Security). TLS is een beproefde en veilige standaard die o.a. ook bij internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding ofwel aan de extra ‘s’ achter 'http’ (https://..) in de adresbalk van uw browser ofwel aan het veiligheidsslot boven in uw browser.

Daarnaast hebben we de benodigde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie en/of verlies of beschadiging van uw gegevens, hetzij gedeeltelijk of volledig, evenals tegen ongeoorloofde toegang door derden. We passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aan.

IX. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status mei 2021.
Vanwege het verder ontwikkelen van onze website en ons aanbod daarop, of vanwege wijzigingen in de wetgeving kan noodzakelijkerwijs leiden tot wijzigingen in onderhavige privacyverklaring. U vindt een actuele en printbare privacyverklaring op onze website op: https://www.tennis-point.nl/help-service_privacy_policy.html.